โปรโมชั่น

ซื้อครบ 500 ฟรี!! กั้งดองน้ำปลากวน

ดาวน์โหลดเมนูอาหาร

ดาวน์โหลดเมนูอาหารยำคุณแม่

บรรยากาศร้านยำคุณแม่ / เมนูอาหาร

About Our Story

ร้านยำคุณแม่ ซึ่งแต่เดิมเป็นบริษัททัวร์ ท่องเที่ยวต่างประเทศ (Wholesale and Land Operations) แต่เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศไม่สามารถเดินทางได้ ธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มซบเซาและหยุดชะงัก ด้วยวิกฤตนี้ จึงทำให้ทางบริษัทเริ่มหาช่องทางในการรายได้อื่น ๆ เพื่อรักษาสถานภาพของพนักงานทุกคนเอาไว้

ดูเพิ่มเติม